Nabíječka IPC-3 a IPC-5

Každodenní, moderní elektronická zařízení jsou stále více náročná na energii a spolehlivost. Denně využívané zařízení vyžadující vysoký výkon, jako jsou bezdrátové myši a klávesnice modely aut na ovládání nebo různé ovladače. Vysoké nároky na energii jsou příčinou časté výměny baterií, proto je nevýhodné používat v těchto zařízeních standardní, primární články (alkalické baterie) bez možnosti dobíjení. U těchto zařízení se doporučuje využívat akumulátory, kde místo pořízení nových primárních baterii, stačí pouze akumulátory dobít. Na trhu je nabízena celá řada nabíječek, kterými můžeme tyto akumulátory nabíjet. Ne však všechna tato dobíjecí zařízení vyhovují, některá mohou značně zkrátit životnost článků. Akumulátory NiCd a NiMH trpí tzv. paměťovým efektem, který je zapříčiněný krystalickými nánosy na elektrodách a má za následek úbytek kapacity baterie. Těmto problémům se dá předcházet právě použitím procesorem řízené nabíječky akumulátorů, která nabízí hned několik funkcí.

Nabíječka IPC-3
Modernizovaná inteligentní nabíječka IPC-3, vychází z modelu IPC-1L, je doplněna o USB nabíjecí port pomocí kterého je možné snadno dobíjet např. mobilní zařízení, telefony, tablety, svítilny a apod.

Nabíječka IPC-3 má vynikající parametry a diagnostické funkce, jako jsou nabíjení, vybíjení, testování a refresh. Jde o kombinaci diagnostické stanice a automatické mikroprocesorem řízené rychlonabíječky s kontrolou nabíjecího procesu a aktivní údržbou akumulátorů v každé z jednotlivých nabíjecích šachet. Nastavení a ovládání se provádí pomocí 3 tlačítek CURRENT, DISPLAY, MODE a 4 tlačítek ovládající samotné šachty pro akumulátory.

Možnost současně nabíjet jak NiCd tak i NiMH akumulátory různých typů. IPC-3 má 4 na sobě nezávislé šachty s nastavitelným proudem 200, 500, 700, a 1000 mAh a polovičním vybíjecím proudem. Lze tak kombinovat různý typy a technologie článků a zároveň nabíjet i vybíjet či testovat jednotlivé akumulátory.

Příklad: lze nabíjet jeden AA samostatný NiMH akumulátor proudem 1000 mA, zároveň testovat kapacitu AAA NiCd akumulátoru a vybíjet dva jiné různé akumulátory proudem 350 mA.

Nabíječka IPC-5
Tato inteligentní nabíječka IPC-5 disponuje funkcemi nabíjení (CHARGE) a testování akumulátorů (TEST). Oproti jiným typům umí navíc nabíjet a testovat (měřit kapacitu) i Li-ion akumulátory, jako je v současnosti nejpoužívanější typ 18650 a další druhy akumulátorů o velikostech 26650, 22650, 26500, 18490, 17670, 17500, 17355, 16340, 14500, a 10440 díky nastavitelnému uchycení akumulátorů. Rovněž je vybavena USB konektorem pro nabíjení mobilních zařízení.

V každé z nezávislých nabíjecích šachet lze samostatně spustit funkci nabíjení či test pro zjištění skutečného stavu akumulátoru nebo obnovu akumulátorů volitelným proudem 300, 500, 700, 1000 mAh. Informativní podsvícený LCD displej je rozdělen na 4 segmenty pro každou nabíjecí komoru zvlášť. Zobrazení funkce údržby akumulátorů, nabíjecího nebo vybíjecího proudu (mA), zobrazení času trvání nabíjení nebo testování, (hh:mm), napětí akumulátorů (V), kapacita akumulátorů (mAh nebo Ah).

Po ukončení nabíjení se automaticky nabíječka baterií přepne na takzvané udržovací nabíjení. Zjistit zda je akumulátor plně nabit lze díky principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového napětí). Tento způsob detekce zaručuje, že akumulátory budou nabity na 100% své dosažitelné kapacity. Výhodou je opět možnost kombinace různých funkcí a typů a technologií akumulátorů při nabíjení a testování.

Příklad: je možné nabíjet NiMH, přitom vybíjet jiný typ NiCd a např. testovat Li-ion akumulátor.

USB
Pro nabíjení mobilních zařízení, mobilní telefony, tablety a podobná zařízení jsou obě nabíječky vybaveny USB konektorem. K nabíjení není třeba žádného nastavení, stačí kabelem připojit zařízení.

Pozor, tento konektor neumožňuje nabíjení přes USB z akumulátorů umístěných v nabíječce – pro nabíjení přes USB musí být nabíječka připojená pomocí napájecího adaptéru do el. sítě.

Detailní popis funkcí
Nabíječky nabízí 4 funkce. Vedle nabíjení a vybíjení je možno zvolit ještě rozpoznání vadných akumulátorů, test a refresh akumulátorů, který opakovaným nabíjením a vybíjením akumulátoru docílí obnovení jeho původní kapacity. To vše lze navíc provádět pro každou šachtu zvlášť, takže nemusíte čekat, než skončí nabíjení ostatních článků. Pro každý akumulátor je také možno určit jiný nabíjecí proud 200 mA (pouze IPC-3), 300 mA (pouze IPC-5), 500 mA, 700 mA a 1000 mA.

Nabíjení akumulátorů (CHARGE)
Po vložení akumulátoru a připojení zdroje do zásuvky se na displeji zobrazí napětí naměřené na baterii (příklad 1,39 V) a následný nabíjecí proud. Ten je u této nabíječky nastaven na 200 mA (pro každý do ní vložený akumulátor). Během 8 vteřin od vložení akumulátoru do šachty můžete tlačítkem “CURRENT” nastavit požadovaný nabíjecí proud na 200 (pouze IPC-3), 300 (pouze IPC-5), 500, 700 a 1000 mA. Během této doby můžete měnit proudy buď všem právě vloženým článkům, nebo jednotlivý stiskem tlačítka příslušné šachty. Po 8 vteřinách každá šachta spustí nabíjení, v jehož průběhu nelze nabíjecí proud měnit.
Po ukončení nabíjení bude akumulátor dále udržován malým nabíjecím proudem plně nabitý, aniž by docházelo k jeho přebíjení. Zjištění plného nabití akumulátoru (akumulátorů) provádí tato nabíječka na principu PVD (Peak-Voltage-Detection = detekce vrcholového napětí). Akumulátory tedy nemusíte vyndávat z nabíječky okamžitě po ukončení jejich nabíjení.

Tip: Jestliže provedete dobití akumulátoru NiCd před jeho úplným vybitím, mohou se vytvořit na jeho záporné elektrodě krystalky kadmia. Akumulátor si zapamatuje tento neúplný stav vybití. Po vícenásobném zopakování těchto dílčích dobíjení akumulátoru se kapacita takto udržovaného akumulátoru stále snižuje. Doporučujeme u těchto akumulátorů využívat funkci “DISCHARGE” která nejprve akumulátory vybije a poté plně nabije.

Vybíjení akumulátorů (DISCHARGE), pouze IPC-3
Zvolíte-li tuto funkci, provede nabíječka nejprve vybití vloženého akumulátoru a poté jeho nabití na 100% jeho dosažitelné kapacity. Tato funkce je vhodná pro odstraňování nepříjemného paměťového efektu akumulátorù NiCd. Po vložení akumulátorů (akumulátoru) do nabíječky zvolte výše popsaným způsobem pomocí tlačítka “MODE” funkci vybíjení akumulátoru “DISCHARGE”. Vybíjení probíhá vždy polovičním proudem, než nabíjení. Pokud tedy nastavíte vybíjecí proud na 100 mA, bude následně akumulátor nabíjen proudem 200 mA.

Oživení akumulátorů (REFRESH), pouze IPC-3
Pomocí této funkce můžete oživit staré (již unavené) nebo dlouho nepoužívané akumulátory všech typů a odstranit nepříjemný paměťový efekt akumulátorù NiCd. Zvolíte-li tuto funkci, provede nabíječka nejprve vybití vloženého akumulátoru a poté jeho nabití na 100 % jeho dosažitelné kapacity. Tento cyklus vybíjení a nabíjení bude stále opakován tak dlouho, dokud akumulátor nedosáhne své maximální možné kapacity. Jinak platí stejné podmínky jako u funkce nabíjení akumulátorů „CHARGE“ a vybíjení akumulátorů „DISCHARGE“. Po vložení akumulátorů (akumulátoru) do nabíječky zvolte výše popsaným způsobem pomocí tlačítka “MODE” funkci oživení akumulátoru „REFRESH“ a nastavte vybíjecí proud. Stejně jako v případě funkce “DISCHARGE” bude akumulátor nabíjen dvojnásobným proudem.

Otestování akumulátorů (TEST) – zjištění kapacity akumulátorů
Tato funkce slouží pro zjištění skutečné kapacity akumulátorů. Nabíječka nejprve akumulátor nabije zvoleným nabíjecím proudem, poté vybije polovičním a znovu nabije. Ze zaznamenaných hodnot tak zjistí skutečný stav akumulátoru. Všechny naměřené hodnoty se budou automaticky střídavě zobrazovat na displeji spolu s nápisem “Full”. Tlačítkem “DISPLAY” zároveň můžete listovat mezi jednotlivými údaji.

Shrnutí
Pokud často využíváte nabíjecí akumulátory či jejich využití plánujete a chcete zachovat jejich životnost a kapacitu, nabíječky jsou právě tím pravým zařízením, pro jejich správnou údržbu. Můžete tak předejít situacím, kdy se vám nenadále rozbliká symbol vybité baterie v době, kdy to nejméně čekáte a kdy je to nejméně příjemné.

Technické parametry Nabíječka IPC-3 Nabíječka IPC-5
Nabíjecí šachty samostatně řízené, 4 samostatně řízené, 4
Velikosti akumulátorů AAA, AA AAA, AA, subC, C, 18650, 26650, 22650, 26500, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (123A),
14500, 10440
Technologie NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
Rozeznání vloženého akumulátoru pomocí
funkce Peak Voltage Detection (PVD)
Ano Ano
Ukončení nabíjení pomocí Minus DeltaU Ano Ano
Signalizace stavu pomocí LCD displeje Ano Ano
Impulsní udržovací nabíjení Ano Ano
Odpojení pomocí bezpečnostního
časovače
Ano Ano
Nabíjecí proud (max.) až 1000 mA až 1000 mA
Vybíjecí proud (max.) 500 mA 500 mA
Napájení 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Rozměry (Š x V x H) 70 x 45 x 145 mm 70 x 45 x 130 mm