Životnost LED zdrojů světla

Snad každý z nás se již setkal s nějakou formou zdrojů světla založených na LED diodách. Jelikož výrobci si nenechají ujít možnost zdůraznit žádnou dobrou vlastnost, na obalech, v prospektech se dozvíme, že ta a ta LED žárovka má životnost 40 000 hodin či 50 000 hodin případně i více.
led-zarovka-zivotnost

Většinou však nejsou k tomuto údaji poskytnuty žádné další údaje, vysvětlují si potencionální zákazníci tuto hodnotu po svém – žárovka musí svítit minimálně udanou dobu a v momentu, kdy žárovka přestane svítit, spěchají ji vrátit s tím, že žárovka nevydržela udávaný počet hodin a jsou překvapeni, že prodejce ne vždy jejich reklamaci uzná.

Proč? Co vlastně tedy znamená “životnost” či “střední doba života“?

Nejčastěji používanou definicí skrývající se pod výše uvedenými názvy, kterou používá řada výrobců zdrojů světla i když se to téměř nikde nedočteme, je tzv. B50L70. Rozklíčujeme-li tuto zkratku, dozvíme se, že po udané době musí pracovat z původního počtu pouze 50% zdrojů světla, přičemž jejich světelný tok bude mít hodnotu 70% původního světelného toku. Jak z této definice plyne, ne všechny, ale jen polovina světelných zdrojů bude po uvedené době stále funkčních! Dále si musíme uvědomit, že měření probíhá statistickou metodou z velkého počtu světelných zdrojů a není tedy pravdou, že pokud zakoupíme dva shodné LED světelné zdroje, bude po udané době z nich jeden nefunkční a druhý funkční.

Nyní se podívejme na vlastní zdroje světla, neboť na životnost LED zdrojů světla mají vliv nejen použité LED diody, ale též mnoho dalších elektronických součástek. Standardní LED diody totiž nelze připojit přímo na síťové napětí. Ze všech použitých součástek budou mít největší vliv na životnost v zapojení použité elektrolytické kondenzátory. Vzhledem k faktu, že zdroje proudu napájející LED diody, jsou zabudovány většinou v těle LED žárovky, jsou vystaveny vyšším teplotám. Z tohoto důvodu dobří výrobci osazují v zapojeních kvalitní elektrolytické kondenzátory vyšší teplotní odolností a delší dobou života. To se samozřejmě odráží ve vyšší výsledné ceně výrobku. Pokud tedy vidíme podezřele levnou LED žárovku u které prodejce uvádí životnost 100 000 hodin či dokonce více, buďme ve střehu.

Druhým faktorem, který přímo ovlivňuje životnost LED žárovek jsou použité LED čipy. Pokud hledáme LED žárovky, které mají vydržet svítit co nejdéle, vyvarujme se LED žárovek využívajících klasických 5 mm LED. Vlastnosti tohoto pouzdra nejsou z hlediska odvodu tepla produkovaného čipem LED dobré a přidáme-li k tomu horší konstrukci LED žárovky, výsledkem jsou vyšší teploty čipu LED. Vyšší teploty čipu pak znamenají kratší životnost. Z tohoto důvodu se tyto LED diody hodí do LED žárovek, které svítí krátkou dobu s delšími pauzami. Jako příklad uveďme skladovací prostory v domácnosti jako jsou spíže, sklepy a podobné prostory. pro ostatní prostory, jako jsou kuchyně či obývací pokoje, tj. prostory kde svítíme delší dobu a to zejména v zimních měsících, bychom měli dát přednost kvalitním a tudíž i dražším LED zdrojům světla. Kvalitnější zdroje světla se nám odmění pak dlouhou dobou bezporuchového provozu.

Třetím faktorem, který ovlivňuje živostnost LED zdrojů světla, je správné chlazení LED čipů. Platí pravidlo, čím má LED žárovka větší příkon, tím by měla mít větší plochu, která bude zodpovědná za vyzařování tepla. Nedílnou součástí kvalitních LED žárovek je tedy chladič. Samozřejmě, pokud má LED žárovka příkon do cca 1,5 W, je objem produkovaného tepla nízký a LED žárovka, pokud je dobře konstruovaná, ho stačí vyzářit povrchem. Avšak u LED žárovek s příkonem 3 W a vyšším, by chladič měl být. Většinou jde o hliníkový blok s různě tvarovanými žebry. I když se na první pohled může zdát, že tato část vyloženě kazí vzhled zdrojů světla, nemusí tomu tak být vždy, neboť i chladič, který je kvalitně navržen z hlediska odvodu tepla, může být částí, která umocní moderní vzhled LED zdrojů světla.

Jak je z výše uvedených odstavců patrno, životnost LED zdrojů je ovlivňována mnoha faktory. Ty základní, které může každý potencionální zákazník poznat, zde byly zmíněny. Nezapomeňme na tyto jednoduchá pravidla při výběru LED zdrojů světla od nichž chceme, aby měly dlouhou životnost a pamatujme si jak je tato životnost definována.